Dévaványa

A Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény a „...hogy unokáink láthassák!” c. fotópályázat alkotásaiból rendezett kiállítás megnyitóját 2012. június 20-án tartották. A kiállítást Kalmár Zsolt fotóművész nyitotta meg.

 

 

Prezentare Borş

 

Oradea este municipiul judeţului Bihor, iar prin unirea localităţilor Biharia, Borş, Cetariu, Nojorid, Oşorhei, Paleu, Sânmartin, Sântandrei a fost înfiinţată Zona Metropolitană Oradea. Astfel, cele nouă localităţi fondatoare care se află situate la graniţa de vest a României, prin hotărârea din data de 9 mai 2005 a adunării generale au înfiinţat prima asociere de dezvoltare a comunităţilor din România cu statut de persoană juridică, sub formă de zonă metropolitană. În data de 31 iulie 2007. asocierii i s-a alăturat şi Girişu de Criş, astfel numărul asociaţilor a crescut la zece unităţi administrative teritoriale

 

Füzesgyarmat bemutatása

 

Un oraş situat în centrul regiunii Sárrét din partea de nord a judeţului Békés, învecinat cu judeţele Hajdú-Bihar şi Jász-Nagykun-Szolnok. Füzesgyarmat a fost menţionat în documente pentru prima dată în anul 1219. În evul mediu localitatea a trăit în totalitate din agricultură – în  primul rând din creşterea animalelor. În secolul XIX. a început industrializarea (a fost înfiinţată prima breaslă industrială) şi procesul de formare a clasei de mijloc (înfiinţarea diferitelor asociaţii, cercuri literare, etc.). Din anul1803 până în anul 1867 Füzesgyarmat a fost târg, din punct de vedere administrativ au fost arondate comunele Bucsa şi Kertészsziget, care în prezent dispun de administraţii locale proprii.

 
Log in si inregistrare
Consumul de energie electrica al serverului:
352 W
A „Határon átnyúló kommunikáció kiépítése a Körös-Sárréten, valamint Bors térségében” c. projekt a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében valósul(t) meg (www.huro-cbc.eu), az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint Magyarország és Románia társfinanszírozásával.

Jelen anyag tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

Proiectul intitulat „Îmbunătăţirea comunicării transfrontaliere între Körös-Sárrét (Ungaria) şi regiunea Borş (România)” este implementat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 (www.huro-cbc.eu) şi este finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, completat de co-finanțarea națională a celor două state membre participante în program, Ungaria si România.

Conținutul acestui material nu reflectă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.