"Simt că am încheiat un an relativ bun"

 Cine vrea să aibă o privire de ansamblu despre tot ce s-a întâmplat anul acesta în comuna Borş în domeniul dezvoltării şi vrea să se şi convingă despre toate astea, trebuie doar să facă o plimbare pe străzile localităţilor din comună. Este vizibil că şi anul acesta reprezintă o nouă poveste de succes în viaţa comunei.

Istoria microregiunii Szeghalom

Prima atestare documentară a localităţilor membre ale microregiunii statistice Szeghalom, organizate în districte, apare în registrul decimal papal din anii 1332-1336. În aceste înscrisuri au fost amintite Szeghalom şi Ványa, ca aşezământe ce fac parte din districtul patru.

Log in si inregistrare
Consumul de energie electrica al serverului:
324.8 W
A „Határon átnyúló kommunikáció kiépítése a Körös-Sárréten, valamint Bors térségében” c. projekt a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében valósul(t) meg (www.huro-cbc.eu), az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint Magyarország és Románia társfinanszírozásával.

Jelen anyag tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

Proiectul intitulat „Îmbunătăţirea comunicării transfrontaliere între Körös-Sárrét (Ungaria) şi regiunea Borş (România)” este implementat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 (www.huro-cbc.eu) şi este finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, completat de co-finanțarea națională a celor două state membre participante în program, Ungaria si România.

Conținutul acestui material nu reflectă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.