Bucsa

În data de 01 ianuarie 2013. militarii Armatei Maghiare au venit şi la Bucsa, ei au asigurat aprovizionarea populaţiei cu apă potabilă. Locul de distribuire al apei : P-ţa Kossuth.

Dévaványa

Istoricul local Dr. Bereczki Imre, care şi-a sacrificat 65 de ani din viaţă pentru a colecta datinile tangibile şi cele intelectuale din Dévaványa, din împrejurimile acesteia şi din Sárrét, a fost distins post-mortem cu distincţia de Cavaler al Culturii Maghiare.

Ecsegfalva

Între 4 decembrie 2012. şi 17 ianuarie 2013. în localitate au fost efectuate de către societatea Magyar és Társa 2000 Kft. (Srl.) lucrările pentru modernizarea iluminatului public, pentru înlocuirea corpurilor de iluminat cu instalaţii economice, moderne, cu leduri.

Füzesgyarmat

În data de 31 ianuarie 2013., administraţia locală a oraşului a organizat un Forum Cetăţenesc, deoarece doreşte să depună un proiect cu denumirea "Reabilitarea cu scop social a oraşului" pentru care condiţia esenţială este elaborarea unei strategii integrate de urbanism. Exponent a fost specialista în domeniul de urbanism, Gurály Edina.

Kertészsziget

Începând cu data de 2 ianuarie 2013., şi ulterior în fiecare a doua zi de la ora 8 la ora 10 în piaţa din localitate se va distribui apă potabilă, 2 litri de persoană, în mod gratuit.

Körösladány

Alimentaţia socială a celor îndreptăţiţi pentru acest ajutor va fi asigurată de cantina AMK din Körösladány, deoarece cantina ESZI care a îndeplinit această sarcină a fost naţionalizată. Ca urmare a acestei decizii, de la cantina ESZI au fost transferaţi 4 angajaţi.

Körösújfalu

În data de 29 decembrie 2012. Garda Civilă din Körösújfalu a organizat o adunare generală extraordinară, cu ocazia căreia au fost înregistraţi noi membri şi conducătorul organizaţiei a informat Asociaţia despre activităţile din cursul anului precum şi despre utilizarea surselor financiare.

Szeghalom

În data de 21 ianuarie 2013. la bibliotecă a fost susţinut un spectacol de către trupa de teatru " Kiskószák". În cadrul spectacolului de mare succes - regizat pe baza celor mai frumoase zece cuvinte ungureşti ale lui Kosztolányi Dezső - au fost recitate poezii şi interpretate diferite cântece.

Vésztő

În data de 6 decembrie, cu conducerea profesorului Horváth Elek (care este şi profesorul şcolii de artă din localitate) elevii Şcolii Profesionale de Artă "Premier" din Békéscsaba au susţinut un spectacol de Crăciun la Centrul Cultural "Sinka István". 

 

 

Bucsa

Societatea Bio-Sales Bt. (Societate în comandită) va continua şi în anul 2013 colectarea selectivă a deşeurilor din localitate. Se asigură în mod gratuit saci pentru deşeurile de plastic, hârtie, metal şi sticlă.

Dévaványa

În data de 21 martie 2013. la Casa de Cultură se va organiza un spectacol de teatru pentru copii intitulat “Marea călătorie”, o poveste muzicală cu marionete vii, prezentată de Teatrul de Marionete din Buda.

Ecsegfalva

Începând cu data de 1 ianuarie 2013. localitatea va aparţine de administraţia teritorială a localităţii Gyomaendrőd. O dată pe săptămână, sarcinile administrative teritoriale vor fi îndeplinite de către un funcţionar din localitatea Dévaványa.

Füzesgyarmat

În data de 30 noiembrie 2012. a avut loc evenimentul de închidere corelată cu predarea festivă a investiţiei denumite “Construcţia reţelei de canalizare (canalele cu nr. 2/A – 2/B -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10.) şi extinderea staţiei de epurare din Oraşul Füzesgyarmat” în valoare de peste 2 miliarde forinţi.

Kertészsziget

Potrivit dispoziţiei consiliului local  cu numărul 16/2012. (XII.12), între 1 ianuarie şi 25 ianuarie 2013. populaţia defavorizată a avut posibilitatea de a solicita lemne de foc, ca  ajutor social.

Körösladány

Grădina de vară şi teatrul de vară vor putea fi renovate! În urma procedurii de achiziţie publică, consiliul local va decide în curând despre demararea execuţiei.

Körösújfalu

În şedinţa din luna noiembrie, consiliul local a luat o decizie în privinţa modificării impozitului pe meserii, potrivit căreia “în cazul activităţii constante / permanente, cuantumul impozitului este de 2% din baza de impozitare”, şi de asemenea a anulat  scutirea de la impozitare.

Szeghalom

În data de 09.02.2013. în sala de sport PAG a fost organizată a II-a ediţie a competiţiei de Dans de Societate "Tildy". La concurs s-au înscris 214 dansatori din şapte localităţi, de la şapte şcoli, cu 22 de coreografii.

Vésztő

La petrecerea de revelion din cadrul proiectului comun cu comunitatea tinerilor reformaţi (TÁMOP 5/2-5B-10/2-210-164) tinerii au avut ocazia să petreacă şi să se distreze împreună. Cei prezenţi la eveniment au avut parte de experienţe de neuitat.

 

 

Seria de conferinţe de comunicare s-a continuat laVésztő

Seria de manifestaţii a Zilelor Orăşene a luat startul la 6 iulie cu conferinţa ţinută în Casa de Cultură în cadrul proiectului Uniunii Europene ȋntitulat „Îmbunătătirea comunicării transfrontaliere” (HURO/1001/024/1.2.3).


Principalul scop al evenimentului a fost ca comunităţile din regiune să facă cunoscut cu obiectivele programului şi posibilităţile comunicative ale avivării contactelor. Organizaţii civile locale, întreprinzători şi interesanţi din Borş au luat parte la manifestaţie. Celor prezenţi primarul Molnár Sándor le-a prezentat localitatea din Sárrét, a vorbit despre dezvoltări, a căror o însemnată parte se realizează prin concursuri reuşite la diferite proiecte. Tőkésné Gali Mónika a prezentat programul, iar Csányi Istvánné a ţinut o expunere cu tematica „Rolul educaţieişi a culturii în societatea locală din Vésztő”. Valoroasa cuvântare a istoricului Ladányi Károly a avut titlul „Legătura din trecut a regiunii noastre cu Oradea şi împrejurimi”. Ca închidere Lukács Sándor, managerul din localitatea Borş ne-a dat cunoştinţă din viaţa comunei.

 

Stiri

Jan

 

Log in si inregistrare
Consumul de energie electrica al serverului:
312 W

 

Bucsa

Anul trecut a fost organizată pentru a doua oară seria de drumeţii intitulată "12 EXCURSII ÎN JURUL LOCALITĂŢII BUCSA". Am început anul cu o excursie de recompensă, organizată pentru cei mai buni din anul 2011., cutreierând prin localităţile Eger şi Szilvásvárad. Participanţii au rămas cu amintiri de neuitat, în prima localitate după vizitarea oraşului iar în cea de-a doua după vizitarea parcului de distracţii.

Dévaványa

În anul 2013., cu ocazia Zilei Culturii Maghiare, consiliul local a acordat titlul de recunoaştere ,,Dévaványa Kultúrájáért” (“Pentru Cultura din Dévaványa”) d-nei Burainé Murányi Magdolna, coordonatoarea Colecţiei de Istorie locală "Bereczki Imre".

Ecsegfalva

În 25 ianuarie, în comună s-au împărţit lemne de foc pentru populaţie, în ordinea nevoilor sociale. În conformitate cu numărul populaţiei, 65 de persoane au dreptul la această indemnizaţie în natură, cantitatea totală fiind de 57 m3  de lemne.

Füzesgyarmat

În data de 31 ianuarie 2013., cei interesaţi au avut ocazia de participa la forumul de informare privind locurile de muncă locale, denumit: Forum pentru persoanele defavorizate din Füzesgyarmat.

Kertészsziget

Potrivit deciziei consiliului, Secretariatul comun al Administraţiilor Locale Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget se desfinţează din 28 februarie 2013. Din data de 01 martie 2013. localităţile Bucsa şi Kertészsziget vor înfiinţa o administraţie locală în comun.

Körösladány

La Primărie s-a organizat workshop-ul de demarare al proiectului KEOP, privind investiţia pentru apele uzate. Se preconizează că predarea terenului de lucrări către consorţiul executanţilor Duna Aszfalt Kft. – A- Híd Zrt., va avea loc în 14 februarie 2013.

Körösújfalu

Consiliul local a aprobat dispoziţia referitoare la normele pentru materia primă şi bonificaţiile din alimentaţia publică instituţionalizată,  potrivit căreia în anul 2013. preţurile vor urma rata inflaţiei, majorându-se cu 5,2%.

Szeghalom

În data de 08 decembrie 2012., cu participarea corului de cameră "Pro-Musica" a fost deschisă expoziţia intitulată “Castel cu măgari, sau ce caută măgarul în salon”. După deschidere, Bihari Kiss Endre a prezentat antologia intitulată “Calul Domnului”, el fiind totodată şi unul dintre redactori.

Vésztő

În zilele de 18 – 19 ianuarie 2013. la Vésztő a fost organizată întâlnirea şcolilor înfrăţite, cu participarea cadrelor didactice de la Liceul Teoretic "Bartók Béla" din Timişoara şi Şcoala Generală Reformată "Kis Bálint", tematica întâlnirii fiind evaluarea proiectului HURO.

 

 

 

 

Bucsa

Asociaţia Alkony, o asociaţie nonprofit a pensionarilor din Bucsa, a câştigat un nou proiect. Institutul Naţional al Familiei şi Politicii sociale a finanţat cu 100 mii forinţi proiectul cu denumirea „Să aveţi parte de bucurii”.

Dévaványa

Din data de 01 ianuarie 2013. localitatea Dévaványa aparţine de teritoriul administrativ al localităţii Gyomaendrőd şi în localitate va funcţiona o sucursală teritorială. Scopul prioritar al marilor transformări administrative este deservirea deplină a cetăţenilor.

Ecsegfalva

În data de 16 ianuarie 2013. Organizaţia Umanitară Ecumenică Maghiară a împărţit pachete de alimente la Casa de cultură. Pachetul  de alimente a conţinut făină, paste, ulei şi biscuiţi.

Füzesgyarmat

În data de 21 ianuarie 2013., cu ocazia Zilei Culturii Maghiare a fost prezentat volumul lui Kocsis Csaba, intitulat „Primul pandur” (Capitole din viaţa lui O'sváth Pál), organizat de Biblioteca Hegyesi János şi Institutul de cultură.

Kertészsziget

Din luna ianuarie 2013. se modifică orarul bibliotecii. De acum înainte în fiecare zi de vineri programul este de la ora 15:30 până la 18:30, respectiv în zilele de sâmbătă vizitatorii sunt aşteptaţi între orele 9:00 şi 12:00.

Körösladány

MEDOSZ SK a obţinut succes în proiectul TAO, iar ca rezultat s-a achiziţionat un tractor mic, necesar pentru întreţinerea terenului şi totodată este asigurată activitatea echipei de juniori în sezonul 2012/13.

Körösújfalu

La şedinţa din noiembrie, consilierii administraţiei locale au aprobat raportul de gestionare al trimestrului III., în valoare de 144.359.000,-Ft, respectiv au negociat şi au aprobat conceptul bugetului pe anul 2013.

Szeghalom

În data de 13 decembrie 2012. s-a organizat  în mod tradiţional „Săptămâna Nicolae”, cu această ocazie actriţa Pápai Erika a prezentat un spectacol de succes, o retrospectivă a carierei sale de 25 de ani.

Vésztő

În seara zilei de 14 decembrie, Teatrul Jókai din Békéscsaba şi Asociaţia Literară Körös  au organizat în Sala Ibsen a Teatrului Jókai o seară de lectură având ca temă Crăciunul.  La eveniment au fost recitate şi poeziile a trei poeţi din Vésztő.

 

A „Határon átnyúló kommunikáció kiépítése a Körös-Sárréten, valamint Bors térségében” c. projekt a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében valósul(t) meg (www.huro-cbc.eu), az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint Magyarország és Románia társfinanszírozásával.

Jelen anyag tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

Proiectul intitulat „Îmbunătăţirea comunicării transfrontaliere între Körös-Sárrét (Ungaria) şi regiunea Borş (România)” este implementat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 (www.huro-cbc.eu) şi este finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, completat de co-finanțarea națională a celor două state membre participante în program, Ungaria si România.

Conținutul acestui material nu reflectă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.