Füzesgyarmat


Un oraş situat în centrul regiunii Sárrét din partea de nord a judeţului Békés, învecinat cu judeţele Hajdú-Bihar şi Jász-Nagykun-Szolnok. Füzesgyarmat a fost menţionat în documente pentru prima dată în anul 1219. În evul mediu localitatea a trăit în totalitate din agricultură – în  primul rând din creşterea animalelor. În secolul XIX. a început industrializarea (a fost înfiinţată prima breaslă industrială) şi procesul de formare a clasei de mijloc (înfiinţarea diferitelor asociaţii, cercuri literare, etc.). Din anul1803 până în anul 1867 Füzesgyarmat a fost târg, din punct de vedere administrativ au fost arondate comunele Bucsa şi Kertészsziget, care în prezent dispun de administraţii locale proprii.Füzesgyarmat

Scurt istoric

Dezvoltarea în perioada dintre primul şi al doilea război mondial a avut drept urmare dezvoltarea uzinelor industriale şi a sistemului de instituţii (mori mecanice, cărămidării, distilărie, fabrică de încălţăminte, poştă, oficiu telegrafic, casă de sănătate, şcoală nouă, etc.). Între anii 1945-1950 se văd rezultatele reconstrucţiei: înfiinţarea a trei cooperative de producţie, trei cooperative meşteşugăreşti, construirea unui cămin cultural.

Până în 1975 din trei cooperative de producţie a rămas doar una, cooperativa de producţie Vörös Csillag (Steaua Roşie). Cooperativa de producţie care dispunea de 13 mii hectare de pământ a avut o importanţă naţională şi datorită multiplelor ramuri de activitate a oferit locuri de muncă pentru cei mai mulţi locuitori din Füzesgyarmat. Datorită dezvoltării gospodăriilor, în primul rând a livezilor (vişini, meri) şi creşterea păsărilor de curte şi a porcilor, locuitorii au obţinut venituri substanţiale. În anii ’80 sub teritoriul localităţii s-au descoperit hidrocarburi, după care în Füzesgyarmat a început exploatarea gazului metan şi a ţiţeiului. Întreprinderea de profil de pe vremea respectivă, iar ulterior Mol Rt. (Sa.), până la mijlocul anilor ‘90 au făcut investiţii substanţiale în Füzesgyarmat (obiective industriale: înfiinţarea unui sediu central şi a atelierelor, construcţia unui hotel şi amenajarea centrului).

 

Dezvoltarea economică

După schimbarea regimului comunist, capacitatea de realizare a veniturilor din agricultură s-a diminuat în mod substanţial, deoarece cooperativa de producţie nu a putut corespunde noilor provocări, şi astfel s-a dezmembrat. Din păcate această ramură, din cauza crizei la nivel naţional şi a utilizării proaste a posibilităţilor locale, nu mai poate asigura venituri pentru majoritatea locuitorilor. În prezent mare parte a vechilor terenuri din Füzesgyarmat nu mai este în proprietatea locuitorilor, astfel încât nici actualele subvenţii pentru agricultură nu ajung la locuitorii oraşului. Din păcate în a doua jumătate a anilor ’90 a scăzut şi exploatarea Mol Rt. (Sa.), iar ca urmare a acestui fapt şi a restructurării continue a societăţii, locurile de muncă din acest domeniu sunt tot mai puţine. Din cauza recesiunii din agricultură şi din industria petrolieră, în anii 1996-1997 şomajul a atins cote uriaşe în localitatea noastră, a crescut constant la peste 20 % depăşind de mai multe ori media naţională. Din anul 2001 însă Füzesgyarmat prezintă tendinţe prielnice, mai ales faţă de localităţile din jur, au fost înfiinţate noi locuri de muncă (Inda – Hungária, după care Kuka Robotics), datorită investiţiilor administraţiei locale în domeniul băilor termale din localitate a început să se dezvolte şi turismul. În programul de dezvoltare propriu, Administraţia Locală a Oraşului Füzesgyarmat a stabilit că trebuie susţinute prin toate mijloacele posibile investiţiile care crează noi locuri de muncă, trebuie oferită posibilitate de realizare a proiectelor noilor investitori. În prezent în oraş activează 261 de societăţi.

 

 

 

Log in si inregistrare
Consumul de energie electrica al serverului:
358.4 W
A „Határon átnyúló kommunikáció kiépítése a Körös-Sárréten, valamint Bors térségében” c. projekt a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében valósul(t) meg (www.huro-cbc.eu), az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint Magyarország és Románia társfinanszírozásával.

Jelen anyag tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

Proiectul intitulat „Îmbunătăţirea comunicării transfrontaliere între Körös-Sárrét (Ungaria) şi regiunea Borş (România)” este implementat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 (www.huro-cbc.eu) şi este finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, completat de co-finanțarea națională a celor două state membre participante în program, Ungaria si România.

Conținutul acestui material nu reflectă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.